Պետական գույքի մասնավորեցման 2007-2009 թվականների ծրագրի կատարման 2007 թվականի տարեկան հաշվետվության մասին

                                                                                                                                                                                                                          Ընդունված է 2008թ. հունիսի 25-ին

Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական գույքի մասնավորեցման 2007-2009 թվականների ծրագրի կատարման 2007 թվականի տարեկան հաշվետվությունը (կցվում է):

 

 

                  

         ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ               

         ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                                                                                                  Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

          4 հուլիսի 2008թ.

          ք.Ստեփանակերտ

          ՀՕ-42-Ն