2003թ. ԼՂՀ պետական բյուջեով լրացուցիչ ստացվող ֆինանսական միջոցների օգտագործման մասին

                                                                                                                                                                                                                     Ընդունված է 2003թ. նոյեմբերի 26-ին

            Հոդված 1. Թույլատրել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  կառավարությանը` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  2003 թվականի պետական բյուջեով լրացուցիչ ստացվող 450000.0 հազար դրամ ֆինանսական միջոցներիը (հավելուրդ) ուղղել գույքի և սարքավորումների ձեռքբերմանը 64000.0 հազար դրամ, կապիտալ ներդրումների ծրագրի իրականացմանը 386000.0  հազար դրամ:

 

          Հոդված   2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

 

 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ՝                           Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ
  

 

 

23.12.03

ՀՕ-74