2001թ. ԼՂՀ պետական բյուջեի կատարման մասին հաշվետվությունը հաստատելու մասին

                                                                                                                                                                                                                          Ընդունված է 2002թ. մայիսի 31-ին

Հոդված 1. Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2001 թվականի պետական բյուջեի կատարման հաշվետվությունը եկամուտների գծով՝ 2090663.9 հազար դրամ, ծախսերի գծով՝ 11118205.6 հազար դրամ, դեֆիցիտի գումարը՝ 9009071.1 հազար դրամ:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝                           Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

 

29 հունիսի  2002 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-220