2000թ. ԼՂՀ պետական բյուջեի կատարման մասին հաշվետվությունը հաստատելու մասին

                                                                                                                                                                                                                            Ընդունված է 2001թ. մայիսի 31-ին

Հոդված 1. Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2000 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը եկամուտների գծով՝ 2210601,6 հազար դրամ, ծախսերի գծով՝ 11627344,0 հազար դրամ, դեֆիցիտը՝ 9437245,1 հազար դրամ:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝                             Ա.ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26  հունիսի 2001 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ- 156