1999թ. ԼՂՀ պետական բյուջեի կատարման մասին հաշվետվությունը հաստատելու մասին

Ընդունված է 2000թ. սեպտեմբերի 16-ին

Հոդված 1. Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 1999 թ. պետական բյուջեի կատարման հաշվետվությունը՝ եկամուտների գծով՝ 1613445.8 հազար դրամ, ծախսերի գծով՝ 11496141.3 հազար դրամ:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝                             Ա.ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ