1998թ. ԼՂՀ պետական բյուջեի կատարման մասին հաշվետվությունը հաստատելու մասին

                                                                                                                                                                                                                 Ընդունված է 1999թ. սեպտեմբերի 8-ին

Հոդված 1. Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 1998 թվականի պետական բյուջեի հաշվետվությունը եկամուտների գծով՝ 10848018.0 հազար դրամ, ծախսերի գծով՝  9246957.9 հազար դրամ:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝                             Ա.ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

10 հոկտեմբերի 1999 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-69