«Նախադպրոցական կրթության մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                               Ընդունված է 2013թ. դեկտեմբերի 26-ին

 

Հոդված 1. «Նախադպրոցական կրթության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  2006  թվականի սեպտեմբերի 27-ի ՀՕ-308 օրենքի 30-րդ հոդվածի 5-րդ մասն ուժը կորցրած ճանաչել:

 

Հոդված 2Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2014 թվականի հուլիսի 1-ից:

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                              Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

28 դեկտեմբերի 2013թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-103-Ն