«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի վարձատրության, սպասարկման և անվտանգության ապահովման մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                           Ընդունված է 1999թ. մայիսի 19-ին

Հոդված 1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի վարձատրության, սպասարկման եւ անվտանգության ապահովման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 1-ին հոդվածի «76 հազար դրամից» բառերը փոխարինել «150 հազար դրամից» բառերով:

 

Հոդված 2. Օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝                              Ա.ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

8 հունիսի 1999 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-62