«Միջնորդ դատարանների և միջնորդ դատավարության մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                            Ընդունվել է 2002թ. հունիսի 20-ին

Հոդված 1. «Միջնորդ դատարանների եւ միջնորդ դատավարության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 39-րդ եւ 41-րդ հոդվածների 2-րդ մասերից հանել «միջնորդ դատարանի գտնվելու վայրի» բառերը:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝                                                           Ա.ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

 27 հունիսի 2002 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ- 217