«Մետաքս» ՓԲԸ-ի նկատմամբ հարկային և օրենքով սահմանված պարտադիր վճարների գծով արտոնություններ սահմանելու մասին

                                                                                                                                                                                                                         Ընդունված է 2008թ. մարտի 12-ին

Հոդված 1. «Մետաքս» փակ բաժնետիրական ընկերությանն ազատել 2008 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ հաշվարկված հարկերից և օրենքով սահմանված պարտադիր վճարներից, ինչպես նաև դրանց գծով հաշվարկված տույժերից և տուգանքներից` 23 507.4 հազար դրամի չափով (հարկերի գծով` 15 590.6 հազար դրամ, պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով` 7 404.7 հազար դրամ, պետական տուրքի գծով` 512.1 հազար դրամ): 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման  պահից:

 

 

 

 

         ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

         ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                          Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

       4 ապրիլի 2008թ.

       ք.Ստեփանակերտ

       ՀՕ-11