«Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաներ կիրառողների գործունեության կասեցման մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                  Ընդունված է 2007թ. դեկտեմբերի 12-ին

Հոդված 1. «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաներ կիրառողների գործունեության կասեցման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի (20 մարտի 2007 թվականի, ՀՕ-15) 6-րդ հոդվածի 7-րդ մասը «դիլերային» բառից հետո լրացնել «-բրոքերային» բառով:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2008 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

 

         ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ     

         ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                                 Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 

    29 դեկտեմբերի 2007 թ.

ք.Ստեփանակերտ

             ՀՕ-95