«Հողի հարկի մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                           Ընդունված է 2004թ. ապրիլի 14-ին

Հոդված 1. «Հողի հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «զ»կետով.

«զ) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում վերաբնակվող ընտանիքներին մշտական օգտագործման իրավունքով տրամադրված գյուղատնտեսական նշանակության  հողերը՝ 5 տարի ժամկետով:»:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում  հրապարակման պահից:

 

 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                            Ա.ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

10 մայիսի 2004 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-107