«Հողի հարկի մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                  Ընդունված է 1999թ. դեկտեմբերի 29-ին

         Հոդված 1. «Հողի հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 11 հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր մասով.

            «հողային ռեֆորմի ընթացքում սեփականաշնորհված հողատեսքերի  սեփականատերերը՝  2000 եւ 2001  թվականներին»:

 

            Հոդված  2.  Սույն օրենքն  ուժի  մեջ է  մտնում 2000 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝                              Ա.ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

31 դեկտեմբերի 1999 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ -87