«Հասարակական կազմակերպությունների մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                 Ընդունված է 2007թ. սեպտեմբերի  5-ին

Հոդված 1. «Հասարակական կազմակերպությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի (27 նոյեմբերի 2002 թվականի, ՀՕ-16) 9-րդ հոդվածի 6-րդ մասի առաջին նախադասությունը լրացնել «, ինչպես նաև նշանակում  է (ընտրում է) գործադիր մարմնի ղեկավար (կամ գործադիր մարմնի ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար)» բառերով:

 

Հոդված  2.  Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում  պաշտոնական հրապարակումից մեկ ամիս հետո:

 

 

 

 

 

   ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ       

            ՆԱԽԱԳԱՀ`                               Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

5 հոկտեմբերի 2007 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-67