«Լիցենզավորման մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                           Ընդունված է 2013թ. ապրիլի 25-ին

Հոդված 1. «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  2002 թվականի մարտի 28-ի ՀՕ-202 օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված աղյուսակը  լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.2-րդ բաժնով`

 

 

«16.2. ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԱՆՇԱՐԺ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ամրակայման, նորոգման և վերականգնման աշխատանքների իրականացում

 

ԿՄ

 

Բ

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

2

պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ամրակայման, նորոգման և վերականգնման աշխատանքների նախագծերի կազմում

 

ԿՄ

 

Բ

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-»։

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակումից վեց ամիս հետո:

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆՂԱՐԱԲԱՂԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝                                                                             Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

15 մայիսի 2013թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-16-Ն