«Լիցենզավորման մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                  Ընդունված է 2009թ. դեկտեմբերի 23-ին

Հոդված 1.«Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2002 թվականի մարտի 28-ի ՀՕ-202 օրենքի (այսուհետ` օրենք) 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի աղյուսակի «9. Կրթության բնագավառ» բաժնի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ կետերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«1.

նախադպրոցական կրթական ծրագրի իրականացում

ԿՄ

Բ

-

-

-

-

-

Վ

2

տարրական հանրակրթական ծրագրի իրականացում, այդ թվում՝

ԿՄ

Բ

-

-

-

-

-

Վ

2.1.

2.2.

2.3.

տարրական ընդհանուր` 1-ին աստիճան

տարրական մասնագիտացված` 1-ին աստիճան

տարրական հատուկ` 1-ին աստիճան

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

3.

հիմնական հանրակրթական ծրագրի իրականացում,

այդ թվում՝

ԿՄ

Բ

-

-

-

-

-

Վ

3.1.

3.2.

3.3.

հիմնական ընդհանուր` 2-րդ աստիճան

հիմնական մասնագիտացված` 2-րդ աստիճան

հիմնական հատուկ` 2-րդ աստիճան

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

4.

միջնակարգ հանրակրթական ծրագրի իրականացում, այդ թվում՝

ԿՄ

Բ

-

-

-

-

-

Վ

4.1.

4.2.

4.3.

միջնակարգ ընդհանուր` 3-րդ աստիճան

միջնակարգ մասնագիտացված` 3-րդ աստիճան

միջնակարգ հատուկ` 3-րդ աստիճան

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-»:

 

Հոդված 2. Օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի աղյուսակի «9. Կրթության բնագավառ»  բաժնի  5-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել: 

 Հոդված 3.Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակումից վեց ամիս հետո:

         

 

 

 

 

        ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

        ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                               Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

    27 հունվարի 2010թ.

    ք.Ստեփանակերտ

    ՀՕ-5-Ն