«Լիցենզավորման մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                 Ընդունված է 2009թ. հոկտեմբերի 28-ին

Հոդված 1. «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2002 թվականի մարտի 28-ի ՀՕ-202 օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի աղյուսակի «7. Գյուղատնտեսության բնագավառ» բաժինը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 6-րդ կետով`

 

 

«6.

Հացահատիկային մշակաբույ-սերի (ներառյալ` եգիպտացո-րենի)  սերմերի արտադրություն և վաճառք

 

ԿՄ

 

Բ

 

-

 

-

 

-

 

Ո

 

Հ

 

-»:

 

            Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման պահից վեց ամիս հետո:

 

 

         ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

            ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                          Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

 

        19 նոյեմբերի 2009թ.

         ք.Ստեփանակերտ

         ՀՕ-52-Ն