«Լիցենզավորման մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                               Ընդունված է 2008թ. սեպտեմբերի 17-ին

Հոդված 1. «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի (28 մարտի 2002 թվականի, ՀՕ-202) 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված՝ լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակների աղյուսակի 14-րդ բաժինը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 21-րդ կետով՝

«21.

ինտերնետ շահումով խաղերի կազմա-կերպում

ԿՄ

Պ

_

_

_

_

_

Վ»

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվանից վեց ամիս հետո: 

 

 

 

 

  ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

  ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                                    Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

 

  15 հոկտեմբերի 2008 թ.

   ք.Ստեփանակերտ

  ՀՕ-50-Ն