«Լիցենզավորման մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                         Ընդունված է 2008թ. հունիսի 25-ին

Հոդված 1. «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի (28 մարտի 2002 թվականի, ՀՕ-202) 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի աղյուսակի «17. Գործունեության այլ բնագավառներ» բաժինը լրացնել  հետևյալ բովանդակությամբ 11-րդ կետով`

 

«11.

զվարճանքի օբյեկտներում երգի կամ

 պարի էրոտիկ ներկայացումներ

ԿՄ

Բ

-

-

-

-

Հ

- »:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակումից վեց ամիս հետո:

 

 

        ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ               

        ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                            Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

 

      4 հուլիսի 2008թ.

        ք.Ստեփանակերտ

        ՀՕ-39-Ն