«Լիցենզավորման մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին

Ընդունված է 2008 թվականի

մարտի 12-ին

 

 

Հոդված 1. «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի (30 ապրիլի 2002 թվականի, ՀՕ-202) 43-րդ հոդվածի երկրորդ մասի աղյուսակում`

ա) «9. Կրթության բնագավառ» բաժինը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9-րդ կետով`

 

«9.

տրանսպորտային միջոց վարելու ուսուցման գործունեություն

ԿՄ

Բ

Ա

-

-

-

-

-».

 

բ) «15. Տրանսպորտի բնագավառ» բաժինը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 6-րդ կետով`

 

«6.

տրանսպորտային միջոցների և դրանց կցորդների պարտադիր տեխնիկական զննության անցկացման գործունեություն

ԿՄ

Բ

-

-

Մ

-

Հ

Վ»:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2009 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

17 ապրիլի 2008թ.

ք. Ստեփանակերտ

ՀՕ-19