ԽՄԲԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
‹‹Ազատ հայրենիք-ՔՄԴ›› խմբակցություն
Ստեղծվել է 21.05.2020
Խմբակցության ղեկավար
Խմբակցության քարտուղար
Խմբակցության անդամ
Խմբակցության անդամ
Խմբակցության անդամ
Խմբակցության անդամ
Խմբակցության անդամ
Խմբակցության անդամ
Խմբակցության անդամ
Խմբակցության անդամ
Խմբակցության անդամ
Խմբակցության անդամ
Խմբակցության անդամ
Խմբակցության անդամ
Խմբակցության անդամ
Խմբակցության անդամ
«Միասնական հայրենիք» խմբակցություն
Ստեղծվել է 21.05.2020
Խմբակցության ղեկավար
Խմբակցության քարտուղար
Խմբակցության անդամ
Խմբակցության անդամ
Խմբակցության անդամ
Խմբակցության անդամ
Խմբակցության անդամ
Խմբակցության անդամ
Խմբակցության անդամ
Արցախի «Արդարություն» խմբակցություն
Ստեղծվել է 21.05.2020
Խմբակցության ղեկավար
Խմբակցության քարտուղար
«Հայ Հեղափոխական Դաշնակցություն» խմբակցություն
Ստեղծվել է 21.05.2020
Խմբակցության ղեկավար
Խմբակցության քարտուղար
Խմբակցության անդամ
«Արցախի ժողովրդավարական Կուսակցություն» խմբակցություն
Ստեղծվել է 21.05.2020
Խմբակցության ղեկավար
Խմբակցության քարտուղար