«Զինծառայողների և նրանց ընտանիքի անդամների սոցիալական ապահովության մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                               Ընդունված է 2006թ. դեկտեմբերի 6-ին

Հոդված 1.   «Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի (22 հունվարի, 1999թ., ՀՕ-42) 2-րդ հոդվածում «արտակարգ իրավիճակներ» բառերը փոխարինել «փրկարար ծառայության` «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության փրկարար ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 108-րդ հոդվածով սահմանված դեպքերում,» բառերով:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման պահից:

 

 

       ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

       ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                                                     Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

15 հունվարի 2007թ.

ք. Ստեփանակերտ

ՀՕ-3