«Զենքի մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                 Ընդունված է 2002թ. սեպտեմբերի 14-ին

      Հոդված 1. «Զենքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի առաջին մասում «եւ ազգային անվտանգության»  բառերը փոխարինել «, ազգային անվտանգության եւ հարկային» բառերով։

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից։

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝                                                                             Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 հոկտեմբերի  2002 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ- 3