«Երախտագիտություն» մեդալի հիմնադրման մասին

                                                                                                                                                                                                                            Ընդունված է 1996թ. մայիսի 6-ին

Հոդված 1. Հիմնադրել «Երախտագիտություն» մեդալ:

 

Հոդված 2. «Երախտագիտություն» մեդալով պարգևատրվում են այն անձինք, կազմակերպություններն ու կոլեկտիվները, որոնք ծանրակշիռ ավանդ են մուծել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ժողովրդական տնտեսության, գիտության, մշակույթի, սոցիալական ոլորտի վերականգնման և զարգացման գործում, նպաստել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանությանն ու միջազգային ճանաչմանը:

 

Հոդված 3. «Երախտագիտություն» մեդալով պարգևատրումը կատարվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային ժողովի, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության կամ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախարարությունների և գերատեսչությունների ներկայացմամբ:

 

Հոդված 4. «Երախտագիտություն» մեդալով պարգևատրվում են ինչպես Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիները, կազմակերպություններն ու կոլեկտիվները, այնպես էլ՝ օտարերկրյա քաղաքացիները, կազմակերպություններն ու կոլեկտիվները:

 

Հոդված 5. Մեդալը կրում են կրծքի ձախ կողմում և ամրացվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության շքանշանների և մեդալների ստատուտի համաձայն:

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝                                                        Ռ.ՔՈՉԱՐՅԱՆ

 

 

17  մայիսի 1996 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ- 8