«Դիվանագիտական ծառայության մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                  Ընդունված է 2011թ. նոյեմբերի 30-ին

Հոդված 1. «Դիվանագիտական ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա­պետության 2005 թվականի սեպտեմբերի 14-ի ՀՕ-238 օրենքի 46-րդ հոդվածի «ը» կետն ուժը կորցրած ճանաչել£

                                                      

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվանը հաջորդող օրվանից£

 

 

 

 

         ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ     

          ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                                                                                 Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

16 դեկտեմբերի 2011թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-64-Ն