«Արցախի Հանրապետության քննչական կոմիտեի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին

 

                                                                           

 

 

  Ընդունված է 2023 թվականի

                                                                  հուլիսի 27-ին

 

 

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՄԱՍԻՆ»

ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. «Արցախի Հանրապետության քննչական կոմիտեի մասին» 2019 թվականի հունիսի 14-ի ՀՕ-38-Ն օրենքի 22-րդ հոդվածի 5-րդ մասը «հիմքերով» բառից հետո լրացնել «, ինչպես նաև, եթե ռազմական դրության ժամանակ Արցախի Հանրապե-տության նախագահը հրամանագիր է ընդունել նրանց լիազորությունները դադարեցնելու կամ վաղաժամկետ դադարեցնելու վերաբերյալ» բառերով:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող օրը:

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

        ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                        Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

 

 

      2023 թվականի օգոստոսի 1

      Ստեփանակերտ

      ՀՕ-39-Ն