«Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին

 

 

                                                                               

  Ընդունված է 2023 թվականի

                                                                  հուլիսի 27-ին

 

 

«ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ

ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

      Հոդված 1. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» 2008 թվականի դեկտեմբերի  17-ի ՀՕ-1-Ն օրենքի 32-րդ հոդվածի 1-ին մասում լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ    21.1-ին կետ.

    «21.1) իրականացնում է «Ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին» օրենքի 8-րդ հոդվածով նախատեսված միջոցառումների և ժամանակավոր սահմանափակում-ների կիրառումն ապահովող  իրավական ակտերով սահմանված գործառույթները.»:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող օրը:

 

 

 

 

     ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

      ՆԱԽԱԳԱՀ

                                                                                                   Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

                                                                                    

    2023 թվականի օգոստոսի 1

    Ստեփանակերտ

    ՀՕ-37-Ն