ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
Նիստերի սղագրություն Նիստերի արձանագրություն Նիստերի օրակարգ Նստաշրջանի օրակարգ

Նախագիծ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ

 

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ Ը

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՀՈՒՆԻՍԻ 28-Ի ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ

 

Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովը   ո ր ո շ ու մ   է.

        1. «Ազգային  ժողովի  կանոնակարգ» օրենքի 35-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետի համաձայն Ազգային ժողովի 2023 թվականի հունիսի 28-ի նիստի օրակարգում ընդգրկել պարտադիր քննարկման ենթակա հետևյալ հարցերը.

 

               Հարցի անվանումը

 

1. Արցախի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին հաշվետվություն

    Կոդը և հեղինակները

 

28042023թ

ԱՀ  ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար

Վահրամ Բաղդասարյան

2. ՄԻՊ 2022թ. գործունեության, ինչպես նաև մարդու իրավունքների և  ազատությունների  պաշտպանության վիճակի մասին  տարեկան  հաղորդում

 

27.04.2023թ.

Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան

 

3. «Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության փոփոխություն»

 

 

Ն-2-01/72,ԱԺ 01-73,10.02.2023թ.,ՊԻ-010

ԱՀ նախագահ, ԱՀ նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալ  Ժիրայր Միրզոյան

 

2. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» օրենքի 35-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետի համաձայն Ազգային ժողովի 2023 թվականի հունիսի 28-ին գումարվող նիստի օրակարգում ընդգրկել հետևյալ  հարցերը.

 

 

               Հարցի անվանումը

 

1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին» օրենքում փոփոխություններ

 և լրացում կատարելու մասին»

 

2. 1)«Հիմնադրամների մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»,

2) «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»,

3)«Արհեստակցական միությունների մասին» օրենքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին»,

4)«Քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին»,

5)«Կուսակցությունների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

6)«Հասարակական կազմակերպությունների մասին»  օրենքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» (Օրենքների նախագծերի փաթեթ)

 

3.«Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին»

 

4. «Քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին»

 

 

5. 1)«Հարկերի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», 2)«Շահութահարկի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», 3)«Եկամտային հարկի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»,

4)«Ակցիզային հարկի մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին»,

5)«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին»,

6)«Հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճարների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»,

7)«Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

8)«Առևտրի և ծառայությունների մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» (Օրենքների նախագծերի փաթեթ)

 

6. «Զբաղվածության մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին»

 

 

7. «Ոստիկանության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 

 

8. Տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքից զրկված անձանց նկատմամբ համաներում հայտարարելու մասին

(1-ին ընթերցում )

 

 

 

 

9. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» օրենքում լրացում կատարելու մասին»

 

    Կոդը և հեղինակները

 

Ն-1-02/9,ԱԺ01-195,27.03.2023թ.,ՍԱ-011

ԱՀ նախագահ. ԱՀ սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարար Վահրամ Առաքելյան

 

 

 

Ն-1-02/10,ԱԺ01-302,28.04.2023թ.,ՍԱ-011

ԱՀ նախագահ. ԱՀ արդարադատության նախարար Սրբուհի Արզումանյան

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ն-1-02/13,ԱԺ 01-349,12.05.2023թ.,ՍԱ-011

ԱՀ նախագահ. ԱՀ Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արարատ Մելքումյան

 

 

Ն-1-02/14,ԱԺ 01-350,15.05.2023թ.,ՊԻ-011

ԱՀ նախագահ. ԱՀ արդարադատության նախարար Սրբուհի Արզումանյան

 

 

Ն-1-02/16,ԱԺ 01-363, 16.05.2023թ.,ՊԻ-011

ԱՀ նախագահ պետական եկամուտների  կոմիտեի նախագահ Դավիթ Պողոսյան

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ն-1-02/17,ԱԺ-01-379, 23.05.2023թ.,ՍԱ-011

ԱՀ նախագահ.ԱՀ սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարար Վահրամ Առաքելյան

 

Ն-1-02/18,ԱԺ-01-380, 23.05.2023թ.,ՊԱՕ-011

ԱՀ նախագահ.ԱՀ ներքին գործերի նախարար Կարեն Սարգսյան

 

 

Ն-1-02/19,ԱԺ-01-409, 30.05.2023թ.,ՊԱՕ-011

ԱՀ նախագահ. ԱՀ ներքին գործերի նախարար

Կարեն Սարգսյան

 

 

 

 

Ն2-01/299,ԱԺ 01-458, 13.06.2023թ., ՊԻ-011

ԱՀ նախագահ. ԱՀ նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալ Ժիրայր Միրզոյան

 

 

 

3. Պատգամավորների հայտարարություններ

 

 

   ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

   ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ`                                     Ա. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ