«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                          Ընդունված է 2002թ. հունիսի 20-ին


           Հոդված 1.  «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի (այսուհետ՝ օրենք) 19-րդ հոդվածի 1-ին մասից  հանել «, որի իրավասության տարածքում է գտնվում կամ գործել է միջնորդ դատարանը» բառերը:

 

Հոդված 2. Օրենքի 45-րդ հոդվածի 1-ին մասից հանել «գույքի գտնվելու վայրի» բառերը։ 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝                                                 Ա.ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ                          

 

 

 

 

 

 27 հունիսի 2002 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ - 215