«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                   Ընդունված է 2006թ. նոյեմբերի 15-ին

Հոդված 1. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի (23 դեկտեմբերի 2005 թվականի, ՀՕ-242) 3-րդ հոդվածի երկրորդ պարբերությունն ուժը կորցրած ճանաչել:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման հաջորդ օրվանից:

 

 

       ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

       ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                              Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

9 դեկտեմբերի 2006 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ - 317