«Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

 

Ընդունված է 2022 թվականի       

                                                                                       նոյեմբերի 23-ին

 

 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» 2004 թվականի ապրիլի 14-ի ՀՕ-104 օրենքի 18-րդ հոդվածի աղյուսակի 12-րդ կետի «բ1»-ին ենթակետն ուժը կորցրած ճանաչել:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

    ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ                          

    ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                              

                                                                                                   Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

                                             

 

          2022 թ. դեկտեմբերի 8

       Ստեփանակերտ

       ՀՕ-92-Ն