‹‹Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին›› ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                 Ընդունված է 2010թ. սեպտեմբերի 15-ին

Հոդված 1.«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2000 թվականի փետրվարի 15-ի ՀՕ-102 օրենքում`

1) 9-րդ հոդվածի 2-րդ և 6-րդ մասերը, 10-րդ հոդվածի 1-ին մասն ուժը կորցրած ճանաչել.

2) 9-րդ հոդվածի 4-րդ մասի «`չորս տարի ժամկետով» բառերը հանել:

 

Հոդված 2.Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող  օրվանից:

 

 

 

 

 

     ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ           

     ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                                                                                         Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

 

      8 հոկտեմբերի 2010թ.

     ք.Ստեփանակերտ

     ՀՕ-30-Ն