ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
Նիստերի սղագրություն Նիստերի արձանագրություն Նիստերի օրակարգ Նստաշրջանի օրակարգ

Նախագիծ    

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ

 

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ Ը

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 3-Ի ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ

 

 

Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովը   ո ր ո շ ու մ   է.

        1. «Ազգային  ժողովի  կանոնակարգ» օրենքի 35-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետի համաձայն Ազգային ժողովի 2022 թվականի նոյեմբերի 3-ի նիստի օրակարգում ընդգրկել նախորդ հերթական նիստում անավարտ մնացած հետևյալ հարցը.

 

         Հարցի անվանումը

    Կոդը և հեղինակները

 

 

  Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության փոփոխություն

(երկրորդ ընթերցում)

 

 

Ն-2-01/853,ԱԺ-01-1097,11.10.2022թ.,ՊԻ-010

ԱՀ նախագահի աշխատակազմի կառավարության գործերի կառավարչության պետ՝ 

Արայիկ Լազարյան

 

 

2. Պատգամավորների հայտարարություններ

 

 

 

   ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

   ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ`                                     Ա. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

 

Նախագիծ

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ

 

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ Ը

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԾԻՆ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՀԱՐՑՈՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆ ԴԻՄԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 141-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով, 142-րդ հոդվածի 2-րդ մասով և «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» օրենքի 80-րդ հոդվածի 2-րդ մասով՝ Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովը ո ր ո շ ու մ է.

  1. Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության փոփոխության նախագծի՝ Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխանությունը որոշելու հարցով դիմել Արցախի Հանրապետության Գերագույն դատարան:
  2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման պահից։

 

 

  ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

  ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ`                                     Ա. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ