«Գույքահարկի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                         Ընդունված է 2004թ. հունիսի 23-ին

Հոդված 1. «Գույքահարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի հավելվածում`

1.2 կետի «բ» ենթակետում, 2.2 կետի «դ» ենթակետում, 3.2 կետի «գ» ենթակետում, 4.2 կետի «գ» ենթակետում եւ 5.2 կետի «բ» ենթակետում աղյուսակները շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ`

 

շրջան /Ստեփանակերտ քաղաք/

նվազագույնը

առավելագույնը

Ստեփանակերտ քաղաք

0,20

0,40

Ասկերան, Մարտունի

0,10

0,20

Շուշի

0,10

0,16

Հադրութ, Մարտակերտ

0,07

0,16

Քաշաթաղ

0,05

0,16

Շահումյան

0,05

0,13

 

Հոդված 2.Սույն օրենքն ուժի մեջ է  մտնում հրապարակման պահից:

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
            ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                       Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

15 հուլիսի

ք. Ստեփանակերտ

ՀՕ-125