ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
Նիստերի սղագրություն Նիստերի արձանագրություն Նիստերի օրակարգ Նստաշրջանի օրակարգ

Նախագիծ    

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ

 

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ Ը

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ

 

 

Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովը   ո ր ո շ ու մ   է.

        1. «Ազգային  ժողովի  կանոնակարգ» օրենքի 35-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետի համաձայն Ազգային ժողովի 2022 թվականի հոկտեմբերի 27-ի նիստի օրակարգում ընդգրկել պարտադիր քննարկման ենթակա հետևյալ հարցը.

 

               Հարցի անվանումը

    Կոդը և հեղինակները

 

 

  Արցախի Հանրապետության Հաշվեքննիչ

պալատի 2021 թվականի գործունեության վերաբերյալ տարեկան հաղորդում

01062022թ

ԱՀ Հաշվեքննիչ պալատի նախագահ`

Տիգրան Ծատրյան

 

 

2. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» օրենքի 35-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետի համաձայն Ազգային ժողովի 2022 թվականի հոկտեմբերի 27-ին գումարվող նիստի օրակարգում ընդգրկել հետևյալ  հարցերը.

 

               Հարցի անվանումը

    Կոդը և հեղինակները

 

 

1. «Շահութահարկի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

 

 

 

2. Արցախի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի մասինօրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

 

3. «Գույքի  նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին»

 

 

4.1) «Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին»

  2) «Փաստաբանության մասին» օրենքում  փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»

  3) «Հոգեբուժական օգնության մասին» օրենքում  փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին»

(օրենքների նախագծերի փաթեթ)

 

5.1) «Լիցենզավորման մասին» օրենքում  փոփոխություններ կատարելու մասին»

  2) «Կենսապահովման նվազագույն զամբյուղի և կենսապահովման նվազագույն բյուջեի մասին» օրենքում  փոփոխություններ կատարելու մասին»

  3) «Հասարակության և պետության կարիքների համար սեփականության օտարման մասին» օրենքում  փոփոխություններ կատարելու մասին»

  4) «Արցախի Հանրապետության զինանշանի մասին» օրենքում  փոփոխություններ կատարելու մասին»

  5) «Սահմանադրական դատավարության  մասին» օրենքում  փոփոխություններ կատարելու մասին»

  6) «Դատական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին»

  7) «Տեխնիկական կանոնակարգման մասին» օրենքում  փոփոխություններ կատարելու մասին»

  8) «Հանրաքվեի մասին» օրենքում  փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» (օրենքների նախագծերի փաթեթ)

 

6. «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»

 

 

7. Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության փոփոխություն

(առաջին ընթերցում)

 

 

 

Ն-1-02/54,ԱԺ-01-975,31.08.202.,ՖՏԿ-011

ԱՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների  նախարար՝

Հայկ Խանումյան

 

Ն-1-02/55,ԱԺ-01-1037,16.09.202.,ՖՏԿ-011

ԱՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարար` Վահրամ Բաղդասարյան

 

 

Ն-1-02/52,ԱԺ 01-961,29.08.2022թ.,ՊԻ-011

ԱՀ կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտեի  նախագահ`

Սուրեն Գալստյան

 

Ն-1-02/53,ԱԺ-01-972,30.08.2022թ.,ՊԻ-011

ԱՀ արդարադատության նախարար`

Ժիրայր Միրզոյան

 

 

 

 

 

 

 

Ն-1-02/53,ԱԺ-01-972,30.08.2022թ.,ՊԻ-011

ԱՀ արդարադատության նախարար`

Ժիրայր Միրզոյան

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ն-1-02/57,ԱԺ-01-1039,19.09.202.,ՊԻ-011

ԱՀ մարդու իրավունքների պաշտպան` Գեղամ Ստեփանյան

 

Ն-2-01/853,ԱԺ-01-1097,11.10.2022թ.,ՊԻ-010

ԱՀ նախագահի աշխատակազմի կառավարության գործերի կառավարչության պետ՝ 

Արայիկ Լազարյան

 

 

3. Պատգամավորների հայտարարություններ

 

 

   ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

   ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ`                                     Ա. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ