«Հարկերի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

 

                                                                                          Ընդունված է 2022 թվականի       

                                                                              սեպտեմբերի 29-ին

 

 

 

«ՀԱՐԿԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. «Հարկերի մասին» 1998 թվականի հունիսի 16-ի ՀՕ-23 օրենքի 15-րդ հոդվածի գ կետում այլ փաստաթղթեր և տեղեկություններ, բառերից հետո լրացնել բացառությամբ օրենքով սահմանված դեպքերի, բառերը։

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող օրվանից:

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ                                          

 

   Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

  

  2022 թ. հոկտեմբերի 14

  Ստեփանակերտ

  ՀՕ-62-Ն