«Արցախի Հանրապետության բռնազավթված տարածքների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

 

 

Ընդունված է 2022 թվականի       

                                                                                սեպտեմբերի 29-ին

 

 

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՌՆԱԶԱՎԹՎԱԾ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Արցախի Հանրապետության բռնազավթված տարածքների մասին» 2022 թվականի փետրվարի 18-ի ՀՕ-5-Ն օրենքի 13-րդ հոդվածի 4-րդ մասում «2022 թվականի հոկտեմբերի 1-ը» բառերը փոխարինել «2023 թվականի փետրվարի 1-ը» բառերով։

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակվելուց հետո՝ անմիջապես։

 

 

 

  ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

  ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                

                                                                                                     Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

      

 

 

        2022 թ. սեպտեմբերի 30

        Ստեփանակերտ

        ՀՕ-54-Ն