ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
Նիստերի սղագրություն Նիստերի արձանագրություն Նիստերի օրակարգ Նստաշրջանի օրակարգ

Նախագիծ

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ

 

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ Ը

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՀՈՒՆԻՍԻ 30-Ի ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ

 

Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովը   ո ր ո շ ու մ   է.

        1. «Ազգային  ժողովի  կանոնակարգ» օրենքի 35-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետի համաձայն Ազգային ժողովի 2022 թվականի հունիսի 30-ի նիստի օրակարգում ընդգրկել պարտադիր քննարկման ենթակա հետևյալ հարցերը.

 

               Հարցի անվանումը

    Կոդը և հեղինակները

 

 

1. Արցախի Հանրապետության նախագահի 2021 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագրի ընթացքի, արդյունքների և 2022 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագրի վերաբերյալ հաղորդում

 

2. Արցախի Հանրապետության 2021

թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին հաշվետվություն

 

29042022թ

ԱՀ նախագահ`  Արայիկ Հարությունյան

 

 

 

 

 

02052022թ

ԱՀ  ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարար՝  Վահրամ Բաղդասարյան

2. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» օրենքի 35-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետի համաձայն Ազգային ժողովի 2022 թվականի հունիսի 30-ին գումարվող նիստի օրակարգում ընդգրկել հետևյալ  հարցերը.

 

               Հարցի անվանումը

    Կոդը և հեղինակները

 

 

1. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»

 

 

 2. 1) «Քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում

  և փոփոխություններ կատարելու մասին»

  2) «Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին»

  3) «Հարկադիր կատարման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»

(օրենքների նախագծերի փաթեթ)

3. 1) «Քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին»

 2) «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»

 3) «Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»

 4) «Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»

 5) «Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»

 6) «Արցախի Հանրապետության ոստիկանության կարգապահական կանոնագիրքը հաստատելու մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»

 7) «Դատախազության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»

 8) «Արցախի Հանրապետության քննչական կոմիտեի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»

 9) «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին»

 10) «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին»

 11) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին»

 12) «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին»

(օրենքների նախագծերի փաթեթ)

 

4. «Հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող մարմնի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»

 

5. «Չափումների միասնականության ապահովման մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին»

 

6. «Արցախի Հանրապետության ոստիկանության կարգապահական կանոնագիրքը հաստատելու մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»

7. 1) «Շահութահարկի մասին» օրենքում

  լրացումներ կատարելու մասին»

 2) «Առևտրի հարկի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»

3) «Հաստատագրված վճարների մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»

(օրենքների նախագծերի փաթեթ)

 

8. Պետական պաշտոններ զբաղեցնող

անձանց վարձատրության մասին

օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ

կատարելու մասին

 

Պ-005,ԱԺ-02-14,29.03.2022թ.,ՊԻ-011

Պատգամավորներ՝ 

Արթուր Թովմասյան, Արամ Գրիգորյան

 

Ն-1-02/26,ԱԺ-01-417,11.04.202.,ՊԻ-011

ԱՀ արդարադատության նախարար՝

Ժիրայր Միրզոյան

 

 

 

 

 

 

Ն-1-02/30,ԱԺ-01-555,13.05.202.,ՊԻ-011

ԱՀ արդարադատության նախարար՝

Ժիրայր Միրզոյան

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ն-1-02/33,ԱԺ-01-582,18.05.202.,ՊԻ-011

ԱՀ արդարադատության նախարար՝

Ժիրայր Միրզոյան

 

Ն-1-02/27,ԱԺ-01-495,27.04.2022թ.,ԱԱԵ-011

ԱՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարար՝  Վահրամ Բաղդասարյան

 

Ն-1-02/31,ԱԺ-01-556,13.05.2022թ.,ՊԱՕ-011

ԱՀ ներքին գործերի նախարար՝

 Կարեն Սարգսյան

 

Ն-1-02/34,ԱԺ-01-597,24.05.2022թ.,ՖՏԿ-011

   ԱՀ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ՝  Դավիթ Պողոսյան

 

 

 

 

 

 

 

 

Ն-1-02/39,ԱԺ-01-666,07.06.2022թ.,ՖՏԿ-011

ԱՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարար՝  Վահրամ Բաղդասարյան

 

 

 

3. Հարցեր Արցախի Հանրապետության նախագահին և Կառավարության անդամներին    

 

4. Պատգամավորների հայտարարություններ

 

 

 

   ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

   ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ`                                     Ա. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ