«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

 

 

                                                                                      

                                                                                              Ընդունված  է 2022 թվականի       

                                                    մայիսի 20 –ին

 

 

«ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. «Սննդամթերքի անվտանգության մասին» 2016 թվականի մարտի 24-ի ՀՕ-9-Ն օրենքի 18-րդ հոդվածի 4-րդ մասում «լիազոր մարմնի նյութական խրախուսման և համակարգի զարգացման ֆոնդի արտաբյուջետային հաշվին» բառերը փոխարինել «պե-տական բյուջե» բառերով:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2022 թվականի հունիսի 1-ից:

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                      Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

 

 

 

       2022 թ. մայիսի 25

       Ստեփանակերտ

       ՀՕ-34-Ն