Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին

 

                                           

 

                                                                                               Ընդունված  է 2022 թվականի       

                                                     մայիսի 20 -ին

 

 

 

«ՀՍԿԻՉ-ԴՐԱՄԱՐԿՂԱՅԻՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» 2004 թվականի դեկտեմբերի 22-ի ՀՕ-168 օրենքի 9-րդ հոդվածի 2-րդ մասն ուժը կորցրած ճանաչել:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2022 թվականի հունիսի 1-ից:

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                      Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

 

 

       2022 թ. մայիսի 25

       Ստեփանակերտ

       ՀՕ-31-Ն