«Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաներ կիրառողների գործունեության կասեցման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

 

                                                                                      

                                                                                              Ընդունված  է 2022 թվականի       

                                                մայիսի 20 -ին

                                                                           

 

 

«ՀՍԿԻՉ-ԴՐԱՄԱՐԿՂԱՅԻՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԿԻՐԱՌՈՂՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՍԵՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաներ կիրառողների գործունեության կասեց-ման  մասին» 2007 թվականի փետրվարի 21-ի ՀՕ-15 օրենքի 8-րդ հոդվածի 4-րդ մասն ուժը կորցրած ճանաչել:

                                                  

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2022 թվականի հունիսի 1-ից:

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                        Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

 

       2022 թ. մայիսի 25

       Ստեփանակերտ

       ՀՕ-30-Ն