‹‹Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին›› ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                  Ընդունված է 2011թ. դեկտեմբերի 21-ին

Հոդված 1. «Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2002 թվականի հոկտեմբերի 30-ի ՀՕ-12 օրենքի  2-րդ  հոդվածի  2-րդ մասի «ժա», 4-րդ մասի «ժբ» կետերը և 12-րդ հոդվածն ուժը կորցրած ճանաչել:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2012 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ                                                                              
            ՆԱԽԱԳԱՀ
̀                              Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ                        

 

 

 

         28 դեկտեմբերի 2011թ.

         ք.Ստեփանակերտ

         ՀՕ-83-Ն