«Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

 

 

Ընդունված  է 2022 թվականի       

                                                                մայիսի 20 –ին

 

 

 

 

«ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. «Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» 2004 թվականի դեկտեմբերի 8-ի ՀՕ-170 օրենքի 21-րդ հոդվածի 1-ին մասի 9-րդ կետից հանել «և հարկադիր կատարման ծառայության նյութական խրախուսման և համակարգի զար-գացման ֆոնդի միջոցները» բառերը:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2022 թվականի հունիսի 1-ից:

 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                      Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

 

 

       2022 թ. մայիսի 25

       Ստեփանակերտ

       ՀՕ-27-Ն