ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
Նիստերի սղագրություն Նիստերի արձանագրություն Նիստերի օրակարգ Նստաշրջանի օրակարգ

Նախագիծ

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ

 

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ Ը

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՅԻՍԻ 19-Ի ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ

 

 

Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովը   ո ր ո շ ու մ   է.

1. «Ազգային  ժողովի  կանոնակարգ» օրենքի 35-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետի համաձայն Ազգային ժողովի 2022 թվականի մայիսի 19-ի նիստի օրակարգում ներառել պարտադիր քննարկման ենթակա, ինչպես նաև նախորդ հերթական նիստում անավարտ մնացած հետևյալ հարցերը.

 

            Հարցի անվանումը

      Կոդը և հեղինակները

 

 

1. 2021թ գործունեության, ինչպես նաև

 մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության վիճակի մասին տարեկան հաղորդում

 

2. «Սահմանապահ զորքերի մասին»

  (երկրորդ ընթերցում)           

 

 

 

11.04.2022թ

ԱՀ  մարդու իրավունքների պաշտպան՝ Գեղամ Ստեփանյան

 

 

Ն-1-02/16,ԱԺ-01-243,08.03.2022թ.,ՊԱՕ-011

ԱՀ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն՝ 

Աշոտ Հակոբջանյան

 

         2. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» օրենքի 35-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետի համաձայն Ազգային ժողովի 2022 թվականի մայիսի 19-ին գումարվող նիստի օրակարգում ընդգրկել հետևյալ  հարցերը.

 

               Հարցի անվանումը

    Կոդը և հեղինակները

 

 

1.«Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին» օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» 

 

 

2. «Հարկերի մասին օրենքում փոփոխություններ   

 և լրացում կատարելու մասին

 

 

3. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

 

Ն-1-02/4,ԱԺ-01-95,26.01.2022թ.,ՍԱ-011

ԱՀ սոցիալական զարգացման և

միգրացիայի նախարար՝ 

Արմինե Պետրոսյան

 

Ն-1-02/24,ԱԺ-01-394,01.04.2022թ.,ՖՏԿ-011

ԱՀ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ՝  Դավիթ Պողոսյան

 

Ն-1-02/25,ԱԺ-01-412,08.04.2022թ.,ՖՏԿ-011

ԱՀ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ՝  Դավիթ Պողոսյան

 

3. Պատգամավորների հայտարարություններ

 

 

   ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

   ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ`                                     Ա. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ