ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
Նիստերի սղագրություն Նիստերի արձանագրություն Նիստերի օրակարգ Նստաշրջանի օրակարգ

                                             Նախագիծ

 

   ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ Ը

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ

ԱՊՐԻԼԻ 28-Ի ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ

 

Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովը   ո ր ո շ ու մ   է.

1. «Ազգային  ժողովի  կանոնակարգ» օրենքի 35-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետի համաձայն Ազգային ժողովի 2022 թվականի ապրիլի 28-ի նիստի օրակարգում ընդգրկել պարտադիր քննարկման ենթակա հետևյալ հարցը.

 

            Հարցի անվանումը

      Կոդը և հեղինակները

 

 

  ԱՀ դատախազության 2021թ. գործունեության մասին հաղորդում

 

 

31.03.2022թ.

ԱՀ գլխավոր դատախազ՝

Գուրգեն Ներսիսյան

 

         2. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» օրենքի 35-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետի համաձայն Ազգային ժողովի 2022 թվականի ապրիլի 28-ին գումարվող նիստի օրակարգում ընդգրկել հետևյալ  հարցերը.

 

               Հարցի անվանումը

    Կոդը և հեղինակները

 

 

1. «Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

 

2. «Ժամանակավոր անաշխատունակության և մայրության նպաստների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

 

 

3. «Հայաստանի Հանրապետության 2004 թվականի աշխատանքային օրենսգիրքը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում գործողության մեջ դնելու մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»

 

4. 1) «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին»

 

   2) «Պետական ոչ առևտրային

կազմակերպությունների մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին»

(օրենքների նախագծերի փաթեթ)

 

5. «Առևտրի և ծառայությունների մասին»

օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»

 

6. «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների  հաշվապահական հաշվառման մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»

 

7. «Գնումների մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին»

 

 

8. 1) «Ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին»

     2) «Հարկադիր կատարման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին»

 (օրենքների նախագծերի փաթեթ)

 

9. «Ջրային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին»

                                              

        

10. «Պետական սահմանի մասին»

 (առաջին ընթերցում)

 

 

 

11. «Սահմանապահ զորքերի մասին»

(առաջին ընթերցում)

 

Ն-1-02/4,ԱԺ-01-95,26.01.2022թ.,ՍԱ-011

ԱՀ սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարար՝ 

Արմինե Պետրոսյան

 

Ն-1-02/17,ԱԺ-01-271,11.03.2022թ.,ՍԱ-011

ԱՀ սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարար՝

Արմինե Պետրոսյան

 

Ն-1-02/21,ԱԺ-01-321,23.03.2022թ.,ՍԱ-011

ԱՀ սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարար՝ 

Արմինե Պետրոսյան

 

 

Ն-1-02/8,ԱԺ-01-118,03.02.2022թ.,ԳԿՄԵՍ-011

 ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար՝  Անահիտ Հակոբյան

 

 

 

 

 

 

Ն-1-02/13,ԱԺ-01-217,25.02.2022թ.,ՖՏԿ-011

ԱՀ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ՝ Դավիթ Պողոսյան

 

Ն-1-02/19,ԱԺ-01-307,16.03.2022թ.,ՖՏԿ-011

ԱՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարար՝  Վահրամ Բաղդասարյան

 

 

Ն-1-02/20,ԱԺ-01-320,23.03.2022թ.,ՖՏԿ-011

ԱՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարար՝  Վահրամ Բաղդասարյան

 

Ն-1-02/18,ԱԺ-01-272,11.03.202.,ՊԻ-011

ԱՀ արդարադատության նախարար՝

Ժիրայր Միրզոյան

 

 

 

Ն-1-02/22,ԱԺ-01-342,25.03.2022թ.,ԱԱԵ-011

ԱՀ ջրային կոմիտեի նախագահ՝

Գեորգի Հայրիյան

 

Ն-1-02/15,ԱԺ-01-242,08.03.2022թ.,ՊԱՕ-011 

ԱՀ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն՝ 

Աշոտ Հակոբջանյան

 

Ն-1-02/16,ԱԺ-01-243,08.03.2022թ.,ՊԱՕ-011

ԱՀ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն՝ 

Աշոտ Հակոբջանյան

 

 

 

3. Հարցեր Արցախի Հանրապետության նախագահին և Կառավարության անդամներին

 

        4. Պատգամավորների հայտարարություններ

 

 

   ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

   ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ`                                     Ա. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ