ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
Նիստերի սղագրություն Նիստերի արձանագրություն Նիստերի օրակարգ Նստաշրջանի օրակարգ

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 7-ՐԴ ԳՈՒՄԱՐՄԱՆ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԱՌԱՋԻՆ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ

2020Թ. ՄԱՅԻՍԻ 21-Ի ՆԻՍՏԻ

 

 

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ

 

 

1. Հաշվիչ հանձնախմբի ստեղծում

2. Ազգային ժողովի նախագահի ընտրություն

3. Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի ընտրություն

4. Մշտական հանձնաժողովների ստեղծում

5. Մշտական հանձնաժողովների նախագահների ընտրություններ