Արցախի Հանրապետության պետական պարգեվների եվ պատվավոր կոչումների մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

 

                                                                                            Ընդունված է 2022 թվականի       

                                                                                                   մարտի 30-ին

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐԳԵՎՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՎԱՎՈՐ ԿՈՉՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

       Հոդված 1.Արցախի Հանրապետության պետական պարգևների և պատվավոր կոչումների մասին 2021 թվականի  հունիսի 30-ի ՀՕ-78-Ն օրենքի 40-րդ հոդվածի 2-րդ մասումթոշակառու էչի զբաղեցնում պետական և համայնքային պաշտոն կամ չի կատարում վճարովի այլ աշխատանք բառերը փոխարինելկենսաթոշակառու է և չի զբաղեցնում պետական կամ համայնքային պաշտոնբառերով:

      Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջոր-դող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2022 թվականի հունվարի 1-ից ծագած հարաբերությունների վրա։

 

       ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ                                      

      ՆԱԽԱԳԱՀ՝                                                             

                                                                                                  Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ                                               

 

 

       2022 թ. ապրիլի 1

       Ստեփանակերտ

       ՀՕ-9-Ն