«Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին

 

 

 

Ընդունված  է 2022 թվականի       

                                                               փետրվարի 2-ին

 

«ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ

ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» 2008 թվականի դեկտեմբերի 17-ի ՀՕ-1-Ն օրենքի 40-րդ հոդվածի 11-րդ կետում վերջակետը փոխարինել միջակետով և լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12-րդ կետ.

«12) տալիս է համայնքում մետաղադրամով և (կամ) թղթադրամով շահագործվող խաղային ավտոմատների ու մետաղադրամով և (կամ) թղթադրամով շահագործվող սննդի առևտրի ավտոմատների, բանկոմատների, տերմինալների տեղադրման թույլտվություն:»:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող օրը:

 

 

      ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ                                      

      ՆԱԽԱԳԱՀ՝                                                                              

  Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

 

                                       

    2022թ. փետրվարի 28

    Ստեփանակերտ

    ՀՕ-4-Ն