«Ոստիկանությունում ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

                                                                                                  Ընդունված է 2021 թվականի

                                                                                                  դեկտեմբերի 23-ին

 

 

 

 «ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» 2003 թվականի նոյեմբերի 26-ի ՀՕ-77 օրենքի 53-րդ հոդվածում 2-րդ և 4-րդ մասերից հանել առաջին նախադա-սությունները։

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

 

      ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

      ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                

                                                                                               

 Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

      2021 թ. դեկտեմբերի 28

      Ստեփանակերտ

      ՀՕ-150-Ն