«Հայրենիքի պաշտպանության համար զոհվածների հիշատակի հավերժացման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

                                  

                                                                                                      Ընդունված է 2021 թվականի

                                                                                                      դեկտեմբերի 23-ին

 

 

 

 

«ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԶՈՀՎԱԾՆԵՐԻ ՀԻՇԱՏԱԿԻ ՀԱՎԵՐԺԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Հայրենիքի պաշտպանության համար զոհվածների հիշատակի հավերժացման մասին» 2001 թվականի ապրիլի  12-ի ՀՕ-143 օրենքի 12-րդ հոդվածի        5-րդ մասի «գ» կետում «ներքին զորքերի» բառերը փոխարինել «ոստիկանության զորքերի» բառերով։

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                       

                                                                                            

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

      

 

2021 թ. դեկտեմբերի 28

Ստեփանակերտ

ՀՕ-152-Ն